Jdi na obsah Jdi na menu
 


tiskový list česko-slovenské vzájemnosti

26. 5. 2012

Tlačový list poštových známok s motívom colníctva SR a ČR

 

 

tl_sr_cr_vzajomnost.jpg

 

Spolok histórie colníctva a finančnej správy v spolupráci s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky a s Generálnym riaditeľstvom ciel Českej republiky vydal prostredníctvom Poštovej filatelistickej služby (POFIS) Slovenskej pošty a.s. pre filatelistov, colníkov, zamestnancov finančnej správy a zberateľov kuriozít tlačový list (TL) poštových známok SLOVENSKO - ČESKÁ VZÁJOMNOSŤ, ČESKO – SLOVENSKÁ VZÁJEMNOST.
 
TL pozostáva z ôsmich platných poštových známok s nominálnou hodnotou 0,40 €/s obrazom hradu Topoľčany, ktorý strážil križovatku diaľkových ciest. Práve tu vzniklo v 11. storočí trhové a mýtne miesto. Známky majú  na kupóne zobrazené znaky slovenskej finančnej správy a Colnej správy Českej republiky.
Na pravej strane TL je v hornej časti uvedený nadpis „SLOVENSKO – ČESKÁ VZÁJOMNOSŤ“, v spodnej časti „ČESKO - SLOVENSKÁ VZÁJEMNOST“. V strednej časti je medzi nadpismi umiestnené logo Európskej komisie - Generálneho riaditeľstva pre clá a dane, ktoré bolo vytvorené pri príležitosti 40. výročia vzniku colnej únie v roku 1968,  s jej názvami v slovenčine „Colná únia“ a v češtine „Celní unie“. Logo symbolizuje dnešné hodnoty a princípy colníctva. Vyjadruje pohyb tovaru cez hranice a medzinárodnú spoluprácu na európskej úrovni. Zdôrazňuje, že ak má colníctvo účinne chrániť občana a uľahčovať obchod, musia všetky colné správy v Európskej únii vystupovať ako jeden celok. Logo tiež odkazuje na kruh zlatých hviezd na európskej vlajke, ktoré predstavujú solidaritu a súdržnosť medzi európskymi národmi. V pravom dolnom rohu je umiestnené poradové číslo TL.
TL odkazuje aj na pomoc úradníkov z Čiech, Moravy a Sliezska pri budovaní finančnej a colnej správy na Slovensku po vzniku Československej republiky v roku 1918. Niektorí z nich tu pri výkone služby, najmä v rokoch 1938 a 1939, položili svoj život. TL symbolizuje aj tradične veľmi dobré a korektné vzťahy medzi colnými správami SR a ČR. TL bude vydaných maximálne 600 kusov. Všetky budú číslované. Vydanie TL je jedinečná udalosť, lebo udelenie súhlasu s použitím znaku finančnej správy (pod ktorú spadá od 1.1.2012 colníctvo na Slovensku) a Colnej správy Českej republiky ich vrcholnými predstaviteľmi chápeme ako prejav veľkej pocty.    
 
Tlačový list je možné objednať na adrese: info@colnictvo.sk,
 
Prvých 300 ks tlačových listov je už vytlačených a sú k dispozícii k odobratiu. Cena vrátane poštovného a balného je 10 €. Sumu je možné uhradiť v hotovosti, resp. bankovým prevodom na účet Spolku histórie colníctva a finančnej správy č. 2923867955/1100 vedený v Tatra banke a.s.
    
Pre záujemcov z ČR je cena vrátane poštovného a balného 260 Kč a je ju možné uhradiť na účet vedený v ČR č. 2700048848/2010 – FIO banka a.s.
Na osobu možno objednať najviac 5 kusov, aby bolo možné uspokojiť čo najväčší počet záujemcov.
 
Ako variabilný symbol uveďte (v prípade platby v SR, tak aj v ČR): 05120XXX (kde XXX – je poradové číslo TL). Pri odbere väčšieho množstva TL uveďte poradové číslo prvého TL. Ak číslo TL neviete, tak tam uveďte nuly.
Do poznámky k platbe prosím uveďte svoje meno a priezvisko.
V prípade platby poštovou poukážkou nás, prosím, informujte na adrese: info@colnictvo.sk, nakoľko takéto platby sa ťažko identifikujú.
 
Po ukončení série nebude na základe zmluvy s POFIS Slovenskej pošty a.s. tlačový list už ďalej tlačený a distribuovaný. Tým získa medzi zberateľmi istý stupeň exkluzivity.
 
Objednávkou podporíte drobnou sumou vytvorenie pamätníka zamestnancom Finančnej stráže ČSR a SR, ktorí padli na Slovensku a v Slovenskom národnom povstaní v rokoch 1918– 1948. Taktiež podporíte aj prevádzku Múzea colníctva, ktoré bolo slávnostne otvorené 5.5. 2012 v Bratislave. O ďalších edičných zámeroch vás budeme informovať na webovej stránke spolku www.colnictvo.sk.
 
Za Spolok histórie colníctva a finančnej správy
Za Spolok histórie colníctva a finančnej správy 
pplk. Ing. Ján Ščerbík, predseda,
mjr. Ing. Peter Fabián, podpredseda, 
mjr. Ing. Marcel  Šuštiak, tajomník, 
pplk. Ing. Ľuboš Pastor,
kpt. Bc. Sylvia Vytřísalová.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář