Jdi na obsah Jdi na menu
 


cvt_logo.jpg


Příspěvky na konto "Celník v tísni" zasílejte na účet:

2000282879/2010 FIO Banka

Všem kteří přispějí, děkujeme

Při cíleně vyhlášené pomoci je zřizován samostatný transparentní účet, který lze pod odkazem na majitele účtu - Spolek celníků České republiky nalézt pod tímto odkazem.

     Konto celník v tísni     
 
 žádost o příspěvek z konta "Celník v tísni" - ke stažení  
    icopdf.gif   icoWord.gif
Myšlenka na založení konta „Celník v tísni“ provázela všechny členy, kteří se podíleli v roce 1998 na znovu obnovení činnosti Spolku celníků v ČR. Začátky však nebyly jednoduché, protože spolkové soukolí se rozjíždělo velmi pomalu. Svolaný sněm zvolil své předsednictvo, na některých útvarech celní správy se vytvořila řada klubů spolku celníků, které pomalu začaly pracovat. Zpočátku se přešlapovalo na místě a hledala se i odpovídající činnost a náplň práce.
Už při znovuobnovení činnosti Spolku celníků v České republice se objevila myšlenka na zřízení konta „Celník v tísni“ u zakládajících členů Spolku. Prvním impulsem ke vzniku konta „Celník v tísni“, byly záplavy na řece Tise v Maďarsku v r. 2001, které postihly mimo jiné i řadu našich maďarských kolegů. Na podporu a pomoc pro maďarské kolegy byla z iniciativy Spolku celníků v celní správě zorganizována finanční sbírka a nejvíce postižení maďarští kolegové byli pozváni o prázdninách na Jíloviště, kde jim z této sbírky byl hrazen celý jejich pobyt.
O zbytku finanční sbírky pak rozhodlo předsednictvo Spolku celníků tak, že se stal základem konta „Celník v tísni“, s úmyslem přispívat z něj celnickým kolegům, a to nejen členům spolku celníků ale i těm pracovníkům celní správy, kteří sice nejsou členy spolku, ale kteří se dostanou nezaviněně do složité životní situace. Konto je od té doby stále živé a o jeho použití se lze dočíst jak v ročenkách Spolku celníků, tak i na internetových stránkách Spolku celníků.
Od svého vzniku v roce 1998 již konto „Celník v tísni“ pomohlo mnohým členům i nečlenům a to nejen v tíživých individuálních životních a zdravotních situacích, ale i v případech přírodních katastrof, které pracovníkům celní zprávy způsobily značnou majetkovou újmu, jako např. povodně v Čechách a na Moravě v roce 2002 a dalších letech.
Závěrem můžeme říci, že založení tohoto konta se Spolku celníků osvědčilo. Do konta pravidelně přispívají nejen členové spolku celníků, široká celnická veřejnost, ale i řada dalších, kteří se Spolkem celníků spolupracují.
Ve prospěch konta „Celník v tísni“ se uskutečňují i sbírky při různých klubových a spolkových akcích, jako např. při plesu Spolku celníků, odkud směřuje na konto „Celník v tísni“ i výtěžek sbírky z pořádané spolkové hry. Dále se organizují i sbírky ve prospěch konta „Celník v tísni“ při konání různých sportovních soutěží organizovaných jednotlivými kluby celníků. I z toho je vidět, že konto „Celník v tísni“ bylo a je celnickou veřejností od svého vzniku velmi pozitivně hodnoceno.
Pro ilustraci současně uvádíme stručný orientační přehled přijatých příspěvků i vyplacených finančních podpor z tohoto konta v jednotlivých letech:
 
Rok: Příjem na konto: Finanční výpomoc 
 
z konta:
2018 29.308,00 Kč 32.764,00 Kč
2017 49.456,58 Kč 20.000,00 Kč
2016 16.324,50 Kč 15.000,00 Kč
2015 44.108,00 Kč  43.180,00 Kč
2014 47.390,80 Kč 35.863,77 Kč
2013 171.124,00 Kč  161.040,00 Kč
2012 42.283,00 Kč 74.000,00 Kč
2011 23.194,00 Kč 25.000,00 Kč
2010 66.243,00 Kč 100.000,00 Kč
2009 39.035,00 Kč 40.000,00 Kč
2008 27.276,00 Kč 55.000,00 Kč
2007 40.666,00 Kč 36.000,00 Kč
2006 77.469,00 Kč 52.900,00 Kč
2005 27.239,00 Kč 111.400,00 Kč
2004 37.161,00 Kč 63.024,00 Kč
2003 188.554,47 Kč 155.544,80 Kč
2002 738.993,22 Kč 511.500,00 Kč
2001 69.822,70 Kč 25.000,00 Kč

V Praze dne 4. 12. 2019

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář